Ingvald Ystgaards veg 23

 • Gang
 • Kontor
 • Kontor
 • Møterom

Fleksible kontorlokaler og butikklokaler med god eksponering og tilgjengelighet

Lyse kontorlokaler med høy standard.  Fantastisk utsikt fra plan 2 og oppover.

Fleksibel forretningseiendom med butikk/lager på flere bakkeplan og kontorer fordelt på flere etasjer.  God parkeringsdekning med garasjekjeller, parkering på store utearealer.  Meget god profilering og tilgjengelighet like inntil Omkjøringsvegen I Trondheim.

Eiendommen har en modulbasert teknisk infrastruktur som gjør det enkelt og rimelig å justere innredningen etter ulike behov – enten det er før innflytting eller underveis i leieforholdet.  Kontorlokalene tilfredsstiller alle behov fra åpne landskaper, teamarealer til rene cellekontorinndelinger.  Forretningsdelen og siste utbygging av kontorer har energiklasse B mens resten av bygningsmassen har energiklasse C.

Felles kantine med servering av lunsj.  Kantine har også tilbud på levering og servering til møter og små og store arrangement.  Kantine er utstyrt med lyd- og bilde-anlegg og har sitteplasser til ca 80 personer.  Ett felles møterom med plass til 14 personer utstyrt med videokanon, tavle med lerret og flippover.  Felles dusj og garderobeanlegg og godt med sykkelparkering, delvis under tak.

Kontorarealer leveres ferdig innredet med Nordia systemvegger.  Frontene i cellekontorer uføres i bøk med terskelfrie dører med sidefelt i glass, mens skilleveggene er standard hvite systemvegger med lydreduksjon R’w=37dB.  Møterom utføres tilsvarende, men med lydreduksjon R’w=34 dBA på glass og dør og R’w=42-44 dBA på skillevegger.  Kjernearealet rundt trapp utføres med plassbygde vegger som er malt.  Metallhimling i kontorsonene nærmest korridorsiden.  Systemhimlinger i trapperom og i korridorer/gangsoner, for øvrig malte flater uten nedforet himling.  Gulvbelegg av PVC klasse G med trinnlyddemping.

Belysning ihht selskap for lyskultur og ventilasjon leveres som distribuert tilluft med Klimatak (buet metallhimling i del av rommet, der luft blåses inn over himlingen) og sentralt avtrekk.  Både belysningen og ventilasjonen er behovsstyrt (bevegelsesføler / VAV).  Dette er et ENØK-tiltak der lys og luftmengde styres automatisk, slik at vi bruker minst mulig energi for å levere et best mulig inneklima.

Stikkontakter for strøm 2 stk trippel og uttak for IT-nett 1 stk dobbel (kategori 5i den delen som var ferdig i desember 2005 og kategori 6 i den delen som var ferdig i desember 2009) på yttervegg c/c 2,4 meter (hver arbeidsplass langs fasaden), samt div punkter i kjernearealene.

Adgangskontroll på alle ytterdører og på dører fra trapperom inn i leiearealene.  Bygget er sikret med FG-godkjent innbruddsalarm.  Innbruddsalarmen er styrt over adgangskontrollen, noe som gjør det enkelt å betjene med berøringsfrie kort. Felles varemottak med stasjon for kildesortering av avfall.  Varemottaket har callinganlegg for åpning av port.

Solavskjerming med solreflekterende glass og deler av fasadene har også horisontale solskjermer over vinduene og screens.

Vannbåren varme med termostatstyrte radiatorer.

Heis med dørbredde 900 mm og heiskupe på 1,1m x 1,4m i trapperom A.

Heis med dørbredde 1000 mm og heiskupe på 1,1m x 2,1m i trapperom C.

 

Vi har 53 el-bil ladestasjoner, både i parkeringskjeller og på parkeringsdekk, se video under.

Kontakt

Fakta

Type lokaler:
Kontorer og butikk/ lager på bakkeplan
Gårds og bruksnr:
Gnr 50 Bnr 4
Energimerke:
B forretningsdel og kontorer Btr2 og C resten

Fasiliteter

 • God profilering mot Omkjøringsvegen
 • Sentralt
 • Treningssenter i samme bygg
 • Garansje / P-plass
 • Felles kantine med ca 90 sitteplasser
 • Felles dusj og garderobe
 • Modulbaserte kontorer og fleksibel innredning
 • Solavskjerming og solreflekterende glass
 • Vannbåren varme

Andre leietakere

 • Optimera AS
 • eDialog24 AS
 • Overhalla Betongbygg AS
 • Myworkout AS
 • Vintervoll AS
 • Niras Norge AS
 • Agenda Eiendom AS
 • Låssenteret AS
 • Radionor Communication AS
 • med flere