Om Agenda Eiendom

Om Agenda Eiendom AS

 

Agenda Eiendom AS er et eiendoms driftsselskap i Nielsen-Gruppen AS.  Agenda Eiendom AS leier ut, forvalter, drifter og vedlikeholder  næringseiendommer som er eid av Nielsen-Gruppen AS.

Agenda Eiendom AS ble etablert i 2001 og har kontor i Ingvald Ystgaardsv 23.

Agenda Eiendom AS leverer en fullservice drift der vi ivaretar alt rundt eiendomsdriften slik at våre leietakere kan konsentrere seg om sin egen virksomhet.  Vi er tett på og har egne renholdere i kontorbyggene.

Agenda Eiendom AS sine kjerneverdier er:

  •  – Tett på kunder og ansatte
  •  – Trivelig
  •  – Hjelpsom
  •  – Miljøbevisst

 

 

Vi i Agenda Eiendom AS er en miljøbevisst bedrift, derfor er det viktig for oss å tilby og legge til rette for at våre leietakere kan redusere sine utslipp. I 2018 gikk vi derfor inn i et godt samarbeid med en av våre leietakere Vintervoll AS som har levert solcelleløsning som vi har på vårt tak i Nr.23. Dette bruker vi blant annet til å levere strøm til våre nye smarte el-bil ladestasjoner, se video under.