Leietakerundersøkelse

Flotte tilbakemeldinger fra leietakerne

Agenda Eiendom jobber målrettet for å tilby arealer og service som leietakerne etterspør og setter pris på. For første gang har vi nå gjennomført en kundeundersøkelse blant alle våre leietakere hvor vi har kartlagt kundenes tilfredshet med lokalene de disponerer og servicen de mottar fra Agenda Eiendom. Vi registrerer med stor glede at tilfredsheten er høy blant leietakerne i alle våre bygg på Tunga.

Leietakerne har svart på spørsmål og påstander på en skala fra 1-5, og disse svarene er omregnet til indeks som forklarer tilfredshet for alle leietakere på en skala fra 0-100. Undersøkelsen er gjennomført av Posisjon AS. På denne siden kan du lese om noen av hovedfunnene fra undersøkelsen.

Tilfredshet med lokalene og Agenda Eiendom

Våre leietakere rapporterer en samlet total tilfredshet med lokalene de disponerer på 81 poeng. Samtidig uttrykker de en tilfredshet med utleieren Agenda Eiendom på 91 poeng. Begge målingene viser høy tilfredshet, og det er en svært gledelig tilbakemelding for oss.

 

resultater kundeundersøkelse

Tilfredshet med tjenester og service fra Agenda Eiendom

Undersøkelsen kartlegger leietakernes tilfredshet med tjenestene Agenda Eiendom leverer, og servicen vi yter leietakerne. Resultatet viser at leietakerne jevnt over er veldig tilfredse.

 

Tilfredshet med service

 

Tilfredshet med tjenestene fra Agenda Eiendom

 

Leietakerne anbefaler Agenda Eiendom

Hele 93% av de spurte i leietakerundersøkelsen sier at de vil anbefale andre bedrifter å inngå leieavtale med Agenda Eiendom. Ingen sier at de ikke vil anbefale dette, og kun 7% uttrykker at de er usikre.

93% anbefaler Agenda Eiendom

Vi i Agenda Eiendom takker deltakerne i leietakerundersøkelsen for at de brukte av sin tid til å delta. Vi er veldig glade for at leietakerne trives så godt hos oss, og vi skal fortsette å yte vårt beste for våre leietakere.