Parkering

Fasade Ingvald Ystgaards veg 3a

Oversikt over parkeringsplaner:

Ingvald Ystgaardsv 23

Ingvald Ystgaardsv 3A

Nr.3A disponerer i tillegg 16 P-plasser i Ingv. Ystgaardsv 11, se:

Ingvald Ystgaardsv. 1

Vi i Agenda Eiendom AS er en miljøbevisst bedrift, derfor er det viktig for oss å tilby og legge til rette for at våre leietakere kan redusere sine utslipp. Høsten 2019 ble det ferdigstilt 53 el-bil ladestasjoner i Nr.23, og i august 2020 blir det ferdigstilt 43 el-bil ladestasjoner i Nr.3A. I løpet av sommeren blir det også ferdigstilt 41 el-bil ladestasjoner i Nr.1.

Film under viser El-bil ladestasjonene.