Kjerneverdier

Agenda Eiendom AS sine kjerneverdier er:

  • Tett på kunder og ansatte

  • Trivelig

  • Hjelpsom

  • Miljøbevisst

Agenda Eiendom AS har egne ansatte renholder i kontorbyggene.  Dermed har vi jevnlig kontakt med leietakerne våre.  Dette sammen med måten vi løser driften på skal gjøre det trivelig å være leietaker i våre bygg.  Vi har et mål om at det skal se rent og pent ut hele tiden.  Dessuten er det viktig for oss at byggene inkl uteområdene er velholdte og i orden til enhver tid.  Det er alltid kort vei mellom våre leietakere og oss i Agenda Eiendom AS, slik at når noe oppstår er ikke hjelpen langt unna.  Vi har som mål at henvendelser skal ekspederes raskt og skal være i forkant av problemene, slik at stort sett merker ikke våre leietakere om det oppstår en driftsforstyrrelse.  Vi tenker alltid på hvordan vi kan belaste miljøet minst mulig.  Når vi bygger nytt eller gjør oppgraderinger av bygg og anlegg investere vi alltid i løsninger som gir minst mulig energiforbruk.  Gjennom vår drift overvåker vi byggene og de tekniske anleggene med tanke på å holde energiforbruket lavest mulig.  De samme prinsipper ligger også til grunn for å unngå for mye «avfall» og at vi kildesorterer mest mulig.

For å kunne gjøre det trivelig for våre leietakere og være hjelpsomme, er det viktig for oss at alle ansatte i Agenda Eiendom AS har tett kontakt med hverandre.