Kontorlokaler i Ingvald Ystgaardsv. 23

Ingvald Ystgaardsv. 23 ligger helt inntil Omkjøringsveien (E6) med god profileringsmulighet og hurtig adkomst ut i hovedveinettet i Trondheim. 

Lokalene er fleksibel og kan innredes etter behov.  Leietaker kan velge mellom ny moderne design eller å beholde dagens innrednings-design.

 

Fullservice drift

Egne renholdere på bygget og et driftsapparat som er tett på inngår i Agenda Eiendom AS sitt tilbud til leie­takerne.  Mulighet for leie av lager- / arkivrom.

 

Ledig Areal

Vi har ingen ledige lokaler.

 

Parkering inne og ute med El-bil ladestasjoner

I oktober 2019 satte vi i drift nye smarte ladestasjoner av typen Zaptec.  Alle garasjeplassene har fått nye ladestasjoner og på P-dekket er det 26 ladestasjoner.  I tillegg er det ladestasjoner på parkeringen bak lagret til Optimera.  Smarte ladere betyr abonnementsordning og brukerautentisering med RF ID-brikke. Se video under.

Kontakt

Fakta

Type lokaler:
kontor og lager
Gårds og bruksnr:
Gnr 50 Bnr 4

Fasiliteter

 • Kantine og felles møterom
 • El-bil ladestasjoner
 • Parkering i oppvarmet garasje og ute
 • Sykkelparkering, dusj og garderober
 • Treningssenter i samme bygg

Andre leietakere

 • Optimera
 • Låssenteret
 • Vintervoll
 • eDialog24
 • Radionor
 • Exceline
 • Myworkout
 • Overhalla Betongbygg
 • med flere