Ingvald Ystgaards veg 1

 • Møterom
 • Kontorlandskap
 • Kantinen i Ingvald Ystgaards veg 3a
 • Kantine
 • Gangareal
 • Møterom

Fleksibel forretningseiendom

Fleksibel forretningseiendom med kontorer og noe lager-/verkstedlokaler og garasjer på bakkeplan.  God parkeringsdekning med parkering på utearealer og i garasjer.  Meget god profilering og tilgjengelighet like inntil Omkjøringsvegen.

Felles kantine med servering av lunch.  Kantine har også tilbud på levering av møtemat og servering til arrangementer store som små.  Kantinen har sitteplasser til opptil ca 80 personer.  Ett felles møterom med plass til 16 personer utstyrt med tavle med lerret og flippover.

Eget trimrom med «treningssenter-utstyr» av sist modell.  Felles dusj og garderobeanlegg med meget god kapasitet og godt med sykkelparkering.

Felles varemottak med stasjon for kildesortering av avfall.  Varemottaket har callinganlegg for åpning av port.

Kontorlokalene har en modulbasert teknisk infrastruktur som gjør det enkelt og rimelig å justere innredningen etter ulike behov – enten det er før innflytting eller underveis i leieforholdet.  Kontorlokalene tilfredsstiller alle behov fra åpne landskaper, teamarealer til rene cellekontorinndelinger.

Kontorarealer leveres ferdig innredet med Nordia systemvegger.  Frontene i cellekontorer uføres med grå malt overflate med terskelfrie dører med sidefelt i glass, mens skilleveggene er standard hvite systemvegger.  Møterom utføres tilsvarende, men med lydreduksjon R’w=34 dBA på glass og dør og R’w=42-44 dBA på skillevegger.  Kjernearealet rundt trapp utføres med plassbygde vegger som er malt.  Systemhimlinger i alle kontorarealer.  Gulvbelegg av PVC klasse G med trinnlyddemping.

Belysning ihht selskap for lyskultur og ventilasjon leveres som distribuert tilluft med sentral regulering av tillufttemperatur.  Soneinndelt sentralt avtrekk.  I kantine og felles møterom er det automatisk behovsstyring av luftmengde.  Smart styring av belysning.

Stikkontakter for strøm 6 (8) stk uttak og 1 stk dobbel datauttak kategori 6(delvis kat 5 i øverste etasjer) leveres på yttervegg c/c 2,4 meter (hver arbeidsplass langs fasaden).

Adgangskontroll på alle ytterdører og på dører fra trapperom inn i leiearealene.  Bygget er sikret med FG-godkjent innbruddsalarm.  Innbruddsalarmen er styrt over adgangskontrollen, noe som gjør det enkelt å betjene med berøringsfrie kort.

Solavskjerming med solreflekterende glass. Horisontal solskjerm mot nordøst, sørøst og sørvest på de 2 nederste plan. Screen solskjerming fra 3 etg og opp til 5 etg mot sørøst og sørvest.

Elektrisk oppvarming med termostatstyring og nattsenking.

Heis med dørbredde 900 mm og heiskupe på 1,1m x 1,4m i hovedtrapperom (inngang C).

 

Vi har 41 nye el-bil ladestasjoner i Nr. 1, se video under.

Kontakt

Fakta

Type lokaler:
Kontor og lager-/ verksted
Gårds og bruksnr:
Gnr 15 Br 44
Energimerke:
C

Fasiliteter

 • Moderne
 • Sentralt
 • Modulbasert infrastruktur i kontorarealene
 • God parkeringskapasitet
 • Felles kantine med 90 sitteplasser
 • Felles møterom for 16 personer
 • Felles treningsrom, dusj og garderobe
 • Adgangskontroll
 • Innbruddsalarm

Andre leietakere

 • Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS
 • Ricoh Norge AS
 • Leica Geosystems AS
 • Din Vaktmester AS
 • Tøndelag Elektroprodukter AS
 • Fieldata AS
 • Småbedrifts Partner Midt-Norge AS
 • Proact IT Norge AS
 • med flere