Ingvald Ystgaards veg 3A

 • Korridor og møterom

Fleksibel kontoreiendom – Nr. 3A

Fleksibel kontoreiendom med noe lager-/verkstedlokaler i underetasjen.  God parkeringsdekning med parkering på utearealer.  Meget god profilering og tilgjengelighet like inntil Omkjøringsvegen sentralt i Trondheim.

Lokalene har en modulbasert teknisk infrastruktur som gjør det enkelt og rimelig å justere innredningen etter ulike behov – enten det er før innflytting eller underveis i leieforholdet.  Kontorlokalene tilfredsstiller alle behov fra åpne landskaper, teamarealer til rene cellekontorinndelinger.  Både kontordelen og lagerdelen har energiklasse C.

Felles kantine med servering av lunsj.  Kantine har også tilbud på servering til møter og små og store arrangement.  Kantine er utstyrt med videokanon og har sitteplasser til opptil ca 60 personer.

Ett felles møterom med plass til 14 personer utstyrt med tavle med lerret og flippover.

Felles dusj og garderobeanlegg med meget god kapasitet og godt med sykkelparkering, delvis under tak.

I Ingvald Ystgaardsv. 1 som er nabobygget har vi et velutstyrt trimrom. Våre leietakere i Ingvald Ystgaards veg 3A kan få tilgang på bruk av trimrommet.

Kontorarealer leveres ferdig innredet med Nordia systemvegger.  Frontene i cellekontorer uføres i bøk med terskelfrie dører med sidefelt i glass, mens skilleveggene er standard hvite systemvegger med lydreduksjon R’w=37dB.  Møterom utføres tilsvarende, men med lydreduksjon R’w=34 dBA på glass og dør og R’w=42-44 dBA på skillevegger.  Kjernearealet rundt trapp utføres med plassbygde vegger som er malt.  Metallhimling i kontorsonene nærmest korridorsiden.  Systemhimlinger i trapperom og i de fleste korridorer, for øvrig malte flater uten nedforet himling.  Gulvbelegg av PVC klasse G med trinnlyddemping.

Belysning ihht selskap for lyskultur og ventilasjon leveres som distribuert tilluft med Klimatak (buet metallhimling i del av rommet, der luft blåses inn over himlingen) og sentralt avtrekk.  Både belysningen og ventilasjonen er behovsstyrt (bevegelsesføler / VAV).  Dette er et ENØK-tiltak der lys og luftmengde styres automatisk, slik at vi bruker minst mulig energi for å levere et best mulig inneklima.

Stikkontakter for strøm 2 stk trippel og uttak for IT-nett 1 stk dobbel (kategori 5) på yttervegg c/c 2,4 meter (hver arbeidsplass langs fasaden), samt div punkter i kjernearealene.

Adgangskontroll på alle ytterdører og på dører fra trapperom inn i leiearealene.  Bygget er sikret med FG-godkjent innbruddsalarm.  Innbruddsalarmen er styrt over adgangskontrollen, noe som gjør det enkelt å betjene med berøringsfrie kort. Felles varemottak med stasjon for kildesortering av avfall.  Varemottaket har callinganlegg for åpning av port.

Solavskjerming med solreflekterende glass og fasadene i 4. etasje har også horisontale solskjermer over vinduene.

Vannbåren varme med termostatstyrte radiatorer.

Heis med dørbredde 900 mm og heiskupe på 1,1m x 1,4m.

 

Vi kan tilby 43 nye el-bil ladestasjoner i Nr 3A, se video under.

 

Kontakt

Fakta

Type lokaler:
Kontor og lager-/verkstedlokaler
Gårds og bruksnr:
Gnr 15 Bnr 91
Energimerke:
C

Fasiliteter

 • Funksjonellt og effektivt areal
 • Beliggenhet rett ved E6 (Omkjøringsvegen)
 • Meget god profilering
 • Modulbasert teknisk infrastruktur i kontorarealene
 • Fleksible innredningsløsninger
 • God parkeringskapasitet
 • Felles kantine med 60 sitteplasser
 • Felles møterom med 14 plasser
 • Garderobe/ dusj
 • Sykkelparkering
 • Solskjerming og solreflekterende glass
 • Vannbåren varme
 • Tilgang til velutstyrt trimrom på naboeiendommen Ingvald Ystgaards veg 1

Andre leietakere

 • ABB AS
 • Optonor AS
 • Zenitel Norway ASA / Stentofon
 • Systemair AS
 • Idrettens hus
 • med flere